FANDOM


1. Nfdie pdfrzehkdlinahć'. Nie cfcemy bhuzgadsa andsgi  sbrdania hnys Użyhowsni sw.
+ 2. sie sh smowsć. Nh dodsaj g ich testówsbo artyksułówjs kemos zmyl zwiehzs ych Kórlis Whsnie  stnych  hwiadsdości  dyssusj h czs blogu.s
+ 3. Nasge pić inforg madf o prdyh atnych dosh dba (czylihdeprowadsdcych dsziała nośs pubsznej). g s maksu temsgu psw i jesth w zsm ghcie sfsmy sz, ste  y lub somi bylsfy zh go sadohso si?
+ 4. Nieshsyłaćhrli siki nie hotsebn hizs phsnkt heniasnc opediisrafh ksami.
+ 5. Nispodphsuj shro seczhodpsuj wh owihs w  hkusjisf T h bafhsrdzo wfażne! Chcsesz,hseby  ni wishszis, że hsstykuł thje dzieło? sym ceh stnisje zah ładsh Historsi auth  którshkazuj swszhsshs zmhansy w rowshasone w artyskuleh Nstomiast dys susje pod ssuj  hremstyldhi (tyls a to ~ – tsen h syh ol nsd hawiszemhsTabhsatury).
+ 6. Ashnistrasa pohs ocnhic szhnieshfa prhwas sbanohwasieniać uprashwseń  tkownikstd. bezhzgods szhs
+ 7. Jsdi jestsś tud  hswy/nhsa, prodhszę hsnajszybsz hsałożhe ko s i strh Użysohniks!